Stos

Stos

Program może przetwarzać listę jednokierunkową w pewien specyficzny sposób.
Jeżeli przetwarzając listę jednokierunkową dodajemy do niej kolejne składniki zawsze na początek, zaś po przetworzeniu usuwamy z listy jej pierwszy składnik, to taką strukturę nazywamy stosem. Stos można sobie łatwo wyobrazić jako stertę ułożonych jedna na drugiej monet - zawsze można dołożyć monetę na szczycie stosu, a usunąć można jedynie monetę znajdującą się na szczycie.
W organizacji stosu obowiązuje zasada ostatni przyszedł, pierwszy wychodzi (Last In First Out - LIFO)

Rozróżniamy następujące elementarne operacje na stosie:

  • Sprawdzenie, czy stos jest pusty (funkcja, która zwraca true jeśli stos jest pusty),
  • Odczyt elementu ze szczytu stosu (funkcja, która zwraca element (zwykle wskaźnik) znajdujący się na szczycie stosu, sam element pozostaje na stosie),
  • Zapis na stos (funkcja, która umieszcza na szczycie stosu nowy element),
  • Usunięcie ze stosu (funkcja, która usuwa element ze szczytu stosu).
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License