STL

Małgorzata Piekarska

Wstęp

STL, czyli Standard Template Library to standardowa biblioteka szablonów. Najprościej można ją scharakteryzować jako zestaw podstawowych struktur danych, potrzebnych do realizacji prawie każdego programu.

STL składa się zasadniczo z trzech elementów:

  • Kontenery (pojemniki) - Są to po prostu klasy (ściślej: szablony klas), których jedynym zadaniem jest przechowywanie i zarządzanie kolekcjami obiektów w określony sposób. Są to więc swego rodzaju przechowalnie, magazyny na obiekty, w których są one układane w pewien ustalony porządek.
  • Algorytmy - procedury zaprojektowane do wykonywania określonego zadania na pojemnikach. Typowymi przykładami jest sortowanie, wyszukiwanie, kopiowanie, usuwanie, itd.
  • Iteratory - przy ich pomocy możemy poruszać się po obiektach zawartych w pojemniku. Iteratory bezpośrednio wywodzą się od wskaźników i ich użycia względem zwyczajnych tablic. Tutaj jednak rozszerzono ich funkcjonalność na wszystkie kontenery STL, rozróżniono wiele rodzajów ze względu na możliwości i opakowano w klasy.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License