set

Małgorzata Piekarska

set (inaczej zbiory) są jednym z kontenerów biblioteki STL, których struktura oparta jest na drzewach. Jest to posortowany zbiór zawierający elementy bez powtórzeń.
Zarówno typ wartości tych elementów jak i typ wartości klucza są takie same. Drzewiasta struktura zapewnia szybkie wyszukiwanie, jednak są z tym związane także pewne niedogodności, mianowicie modyfikacja elementu jest możliwa tylko w taki sposób, że kasujemy stary element, a następnie wstawiamy w to miejsce nowy.

#include <cstdio>
#include <set>

using namespace std;

int main ()
{
 set<int> s;
 set<int>::iterator it;

 for (int i=2; i<=5; ++i) s.insert(i);  // dodajemy 2,3,4,5
 for (int i=3; i>=0; --i) s.insert(i);  // dodajemy 3,2,1,0
 printf("oto set: ");
 for (it=s.begin(); it!=s.end(); ++it) // oto set: 0 1 2 3 4 5
  printf("%d ",*it);

 return 0;
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License