Merge Sort

Małgorzata Piekarska

Wstęp

Sortowanie przez łączenie lub inaczej scalanie należy do algorytmów, które wykorzystują metodę „dziel i zwyciężaj”. Złożoność algorytmu wynosi n*log n, a więc jest on znacznie wydajniejszy niż sortowanie bąbelkowe, przez wstawianie czy przez wybieranie, gdzie złożoność jest kwadratowa.

Żeby zrozumieć zasadę działania przyjrzyjmy się najpierw dwóm posortowanym tablicom:
tablica 1: 2 3 7 9 10
tablica 2: 1 3 4 8 11

Zauważmy, że możemy liniowo scalić te dwa ciągi liczb i uzyskać jedną, posortowaną tablicę postępując ze schematem:

 1. Ustawiamy liczniki na początki obu posortowanych tablic,
 2. Porównujemy elementy i mniejszy lub równy element jako pierwszy znajduje się w scalonej tablicy,
 3. Zwiększamy licznik w tej tablicy, z której zabraliśmy element,
 4. Czynność powtarzamy aż do wyczerpania danych z obu tablic, tj. kiedy oba liczniki osiągną długości tablic.

Postać rekurencyjna

Poniżej implementacja algorytmu w języku c++ (z komentarzem):

int *pom; //tablica pomocnicza, potrzebna przy scalaniu

 //scalenie posortowanych podtablic
void scal(int tab[], int lewy, int srodek, int prawy) 
{
 int i, j;
  //zapisujemy lewą częsć podtablicy w tablicy pomocniczej
 for(i = srodek + 1; i>lewy; i--) 
  pom[i-1] = tab[i-1]; 

 //zapisujemy prawą częsć podtablicy w tablicy pomocniczej
 for(j = srodek; j<prawy; j++) 
  pom[prawy+srodek-j] = tab[j+1]; 

 //scalenie dwóch podtablic pomocniczych i zapisanie ich 
 //we własciwej tablicy
 for(int k=lewy;k<=prawy;k++) 
  if(pom[j]<pom[i])
   tab[k] = pom[j--];
  else
   tab[k] = pom[i++];
}

 void sortowanie_przez_scalanie(int tab[],int lewy, int prawy)
{
 //gdy mamy jeden element, to jest on już posortowany
 if(prawy<=lewy) return; 
  //znajdujemy srodek podtablicy
 int srodek = (prawy+lewy)/2;
  //dzielimy tablice na częsć lewą i prawa
 sortowanie_przez_scalanie(tab, lewy, srodek); 
 sortowanie_przez_scalanie(tab, srodek+1, prawy);
  //scalamy dwie już posortowane tablice
 scal(tab, lewy, srodek, prawy);
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License